FAQ

Steam Mop Select

Kan jeg putte rengøringsmidler og sæber i min dampmoppe?

Dampmoppen fra BISSELL giver 100 % kemikaliefri rengøring. Vi anbefaler, at du ikke bruger andet end vand (destilleret eller demineraliseret) i beholderen. Se sektionen om dampmopper på www.bissell.eu for at få flere oplysninger om disse innovative rengøringsprodukter.

Hvordan ved jeg, hvornår jeg skal skifte mit filter?

Filteret skifter farve fra grønt- og hvidplettet til helt blåt, så du kan se, hvornår det er tid til en udskiftning. Filteret bør også udskiftes, hvis det ser ud til at være revnet.

Hvor lang tid tager det for min dampmoppe at varme op?

Det tager ca. 30 sekunder for dampmoppen at blive klar til rengøring. Når lampen på forsiden af maskinen lyser, kan du gå i gang med at gøre rent. Første gang du bruger maskinen, kan det dog tage lidt længere, før dampningen går i gang, da vandet skal strømme gennem filteret til varmeren. Denne forsinkelse forekommer kun den første gang, eller når du bruger et nyt filter.

Hvordan bruger jeg min dampmoppe til at rense mit gulv?

Du kan rense dine gulve ved at holde dampmoppen på et sted i 15-20 sekunder. På den måde dræber du bakterier som f.eks. E. coli-bakterier og salmonella, når den anvendes som anvist.

Lift-Off Steam Mop

Lift Off Steam Mop – bankelyde

Bankelyden er helt normal. Sådan lyder pumpen, når den prøver at trække vand gennem maskinen. Det sker første gang, maskinen bruges, hver gang den løber tør for vand, hvis den står i en længere tidsperiode, hvor vandet får lov til at fordampe, eller hvis du bruger et nyt filter. Hvis det er første gang, du bruger maskinen, skal du holde udløseren nede, indtil lyden stopper. Det kan tage op til 1½ minut. Hvis det IKKE er første gang, du bruger maskinen, er det fordi, vandet ikke komme igennem. Sørg for, at der er vand i beholderen, og at filteret sidder korrekt uden nogen åbninger. Hvis enheden har stået i længere tid, skal du holde udløseren nede i 30 sekunder. Det bør løse problemet.

Lift Off Steam Mop – lækager mellem filter og maskine

1) Kontrollér filteret for at sikre, at det er skubbet sikkert på plads på enheden.
2) Kontroller filterets forbindelsesstykke. Hvis det er gået i stykker inden i modtageren, kan du forsøge at fjerne stykkerne fra modtageren vha. af en lille skruetrækker. BEMÆRK: AFBRYD MASKINEN, INDEN DU FORSØGER AT FJERNE DET ØDELAGTE FORBINDELSESSTYKKE. Filteret er ikke en garantidel. Kontakt BISSELL, hvis du ikke kan fjerne det.
3) Kontroller filteret for revner eller skader. Udskift om nødvendigt filteret.
4) Sørg for, at gummiringen er på plads. Hvis den mangler, skal du bestille et nyt filter.
5) Kontrollér, om der er deformiteter, hvis gummiringen er på plads. Hvis du bruger andet end vand i beholderen, deformerer det gummiringen. Eddike medfører deformitet. Andre opløsningsmidler kan medføre, at gummiringen og/eller andre dele af maskinen nedbrydes. Brug KUN vand til at fylde beholderen som beskrevet i vejledningen. Kontakt BISSELL, hvis du fortsat har problemer med din maskine.

Lift Off Steam Mop – lækager mellem beholder og filter

Hvis der lækker vand, skal du sikre, at det ikke kommer fra bunden af filteret.
1) Sørg for, at filteret sidder korrekt.
2) Kontroller beholderen og dækselindsatsen for at se, om der er skader, eller om de er samlet forkert. Dækslet på denne model skal sidde helt tæt.
3) Kontroller beholderen og filteret for at sikre, at de er skubbet sikkert på plads på enheden uden mellemrum.
4) Kontroller filteret for revner eller skader.

Lift Off Steam Mop – ingen strøm

1) Kontroller hele strømkablet for skader. Kontakt BISSELL, hvis der findes skader.
2) Sørg for, at enheden er tilsluttet en fungerende stikkontakt.
3) Sørg for, at dampmoppen har haft rigeligt med tid til at varme op, inden du bruger den.

Kontakt BISSELL, hvis du fortsat har problemer med din maskine.

Lift Off Steam Mop – ingen damp

BRUG IKKE EDDIKE ELLER ANDRE VÆSKEOPLØSNINGER END VAND I TANKEN. Kontrollér følgende:
1) Er der modstand i udløseren? HVIS IKKE: håndtaget er ikke samlet korrekt. Træk strømkablet ud af stikkontakten, og fastgør håndtaget igen. Træk enhedens stik ud, og saml håndtaget igen HVIS JA: kontrollér filteret... a) Fjern filter. b) Kontrollér, om der er revner på siden eller i toppen af filteret. Kontrollér hele filteret, og se, om der er revner i plasticformens samlinger. De kan være svære at se, så inspicér filteret i et godt oplyst område eller rum. Hvis der er revner, skal filteret udskiftes.

2) Kontrollér filterpartiklernes farve – filterpartikler bør være grønne. Hvis filterpartiklerne er blevet blå, skal filteret udskiftes. Destilleret vand kan bruges for at optimere filterets ydeevne.

3) Kontroller filteret for at sikre, at det sidder korrekt, og at forbindelsesstykket er intakt. Det kan være nødvendigt at skubbe filteret ind, indtil der ikke længere er noget mellemrum mellem filterets bund og maskinen.

4) Sørg for, at beholderen er fyldt med vand i stuetemperatur, og at dækslet er installeret korrekt. Dækslet på denne model skal sidde helt tæt. Kontroller dækslet over en vask. Hvis det ikke frigiver vand, skal det måske udskiftes.

5) Kontrollér, om klar-til-brug-lampen lyser. Det kan tage op til et minut at opvarme varmelegemet. Hvis klar-til-brug-lampen ikke lyser... Sørg for, at strømkablet er tilsluttet en fungerende stikkontakt. Kontakt BISSELL, hvis klar-til-brug-lampen ikke tænder efter et minut, og/eller enheden ikke varmer op. Hvis den blå klar-til-brug-lampe lyser:
a) Tryk på udløseren. Det kan i starten tage op til 2 minutter, før der kommer damp.
b) Tag beholder og filter af enheden, og kontrollér for damp ved at hælde en smule koldt vand i hullet, hvor filteret slutter til enheden, og tryk på udløseren i op til 2 minutter. Sørg for, at beholderen er sluttet til den nederste del, inden du kontrollerer for damp. Hvis der IKKE er damp, når du hælder vand i filterhullet, skal du fjerne moppehovedet og kontrollere for damp ved sprøjtedysen ved at fjerne en enkelt skrue ved enhedens nederste del. Sørg for, at beholderen er sluttet til den nederste del, efter moppehovedet er fjernet, inden du går videre. Hvis der IKKE er damp, når moppehovedet er taget af, skal du trække stikket ud og rense sprøjtedysen med en papirclip. Sørg for at fjerne beholderen, inden du renser sprøjtedysen. Kontakt BISSELL, hvis der stadig ikke er damp. Hvis der ER damp, når moppehovedet er taget af, kan moppehovedet være tilstoppet. Hæld hvid eddike gennem toppen af moppehovedet for at fjerne tilstopningen. Hvis der ER damp, når du hælder vand ind i filterhullet, skal du kontrollere, om der er vand i filteret. Når filteret er nyt, kan det tage enheden et par minutter at pumpe vand igennem det. Enheden kan lave en høj lyd, mens den pumper, men den aftager hurtigt. Filtret kan lægges i blød i 10-15 minutter for at gennemvæde det. Kontrollér, om der er modstand i udløseren. Hvis der ikke er nogen modstand, skal du tage det øverste håndtag af og sætte det på igen. Sørg for, at håndtaget sidder helt stramt, så det låses fast. Hvis der ikke er nogen modstand, skal håndtaget udskiftes.

6) Sidder beholderen korrekt på enheden? Du skal høre den give et „klik”, når den er på plads.

7) Fjern beholderen, og sørg for, at slangen på beholderen er låst ordentligt på plads. Hvis slangen ikke er fastgjort ordentligt på den nederste del, skal du sikre slangen, og derefter placere beholderen tilbage på den nederste del.

Kontakt BISSELL, hvis der fortsat ingen damp er.

Lift Off Steam Mop – der slipper damp ud fra sideventilen

1) Dette hul er en overtryksventil. Ventilen er designet til at frigive damp, hvis noget blokerer dampens passage i enheden. *ADVARSEL: Dette område kan være varmt*

2) Kontrollér, om der er blokeringer ved sprøjtedysen, når moppehovedet er taget af, ved at fjerne skruen ved enhedens nederste del. *ADVARSEL: Sprøjtedysen kan være varm* Brug en papirclip til at fjerne eventuelle blokeringer fra sprøjtedysen. Sørg for, at beholderen er fjernet, inden disse trin udføres.

3) Kontrollér filteret. Det kan være nødvendigt at udskifte filteret. Hvis filteret er blåt, skal det udskiftes.

Kontakt BISSELL, hvis du fortsat har problemer med din maskine.

Vac&Steam

Kan jeg bruge min dampstøvsuger som damprenser og støvsuger på samme tid?

Denne maskine kan bruges som støvsuger og damprenser på samme tid. Følg tabellen herunder for vejledning om indstillinger. Den kan også køre udelukkende som en støvsuger og udelukkende som en damprenser. Der er seks forskellige indstillinger på denne maskine. Se i tabellen herunder, hvordan du kan bruge denne maskine:

Hvordan fjerner jeg filteret på min dampstøvsuger?

Hvis det er svært at fjerne filteret, kan du tage slangen ud og derefter bruge ”grebene” på filteret til at trække det ud. Begynd med at trække den nederste slange ud først. Drej derefter den øverste slange til venstre, indtil den kan trækkes ud. Tag derefter fat i filteret på begge sider, og træk lige ud. ”Prøve”-filteret har et lille greb. Det hvide filter har to greb, et på hver side.

Hvordan vasker jeg moppepuden til min dampstøvsuger, model 1132-serien?

For at opnå det bedste resultat skal du vaske på et almindeligt program med et mildt vaskemiddel. Brug ikke blegemidler, da kluden kan blive nedbrudt. Skyllemiddel anbefales ikke til mikrofiberkludene.

Der er kommet huller i moppepuderne til min Symphony™ dampstøvsuger. Hvorfor?

Hvilken type gulv rengøres? En ru gulvbelægning, såsom grove fliser, mursten osv., påvirker puderne mere end et glat vinylgulv. Hvis du rengør en ru gulvbelægning, bruger du flere puder, end hvis du rengør et glat gulv. Vask moppepuder i vaskemaskine med et mildt vaskemiddel. TILSÆT IKKE skyllemiddel eller blegemiddel, da de kan nedbryde kludene hurtigere og medføre huller.

Min dampstøvsuger producerer ingen damp. Hvad skal jeg kontrollere?

BRUG IKKE EDDIKE ELLER ANDRE VÆSKEOPLØSNINGER END VAND ELLER BISSELS DEMINERALISERET DUFTVAND TIL DAMPMOPPER I TANKEN.
1) Sørg for, at vandet er i den korrekte beholder. (Vandbeholderen, ikke smudskoppen).
2) Sørg for, at LED-lampen ”Steam Ready” (damp klar) er færdig med at blinke (ca. 30 sekunder). Vent, indtil lampen lyser helt, og forsøg så at damprense.3) Sørg for, at LED-lampens dampindstilling er på ”HI”. Hvis den ikke lyser, damper maskinen ikke.4) Sørg for, at du trykker på udløseren på håndtaget i op til to minutter for at få enheden til at lade.
5) Sørg for, at filteret** sidder korrekt. Fjern patronen. Undersøg den for at sikre, at den sorte pakning stadig er på ydersiden af en af patronens to porte. Der er en ”X”-ventil inden i hullet, som porten passer i. Skub på den for at sørge for, at vandet flyder (sørg for, at maskinens stik er trukket ud). Brug din håndflade til at skubbe patronen på plads for at sikre, at den sidder helt fast. Dette sikrer, at pumpen ikke suger luft ind omkring pakningen. **Ikke alle maskiner har et vandfilter. Nogle har et ”prøve”-filter. Denne maskine har brug for et filter, bare ikke et vandfilter. Det er valgfrit.


1. ”Prøve”-filter.                                               2. Vandfilter
Der må ikke være et mellemrum mellem filteret og maskinen, når det er installeret korrekt.  

1. Dette er IKKE KORREKT. Der må ikke være et mellemrum her. Det bør flugte med maskinen.
2. Dette er KORREKT. Filteret flugter med maskinen, der er ingen mellemrum.

6) Sæt maskinens stik i igen, vent 30 sekunder på, at LED-lampen ”Steam Ready” stopper med at blinke. Placer ”HI”-knappens lys til ”HI”-LED. Hold håndtagets udløser inde i to minutter.
7) Er det nye filter blevet installeret? Hvis det er, skal du holde udløseren inde i mindst to minutter, så filteret kan blive fyldt op med vand. Derefter bør enheden begynde at damprense. Du kan også lægge filteret i blød i 10-15 minutter for at gennemvæde det.
8) Tag foden af maskinen, fjern fodbakken og puden, og rens dampmundstykket på foden samt fodbakken med en papirclip for at fjerne eventuelle tilstopninger.

Powerfresh

Hvordan tænder eller slukker jeg min PowerFresh® dampmoppe?

Din nye dampmoppe har ikke en tænd-/slukknap. Moppen tænder, når stikket sættes i og forbliver tændt, indtil stikket trækkes ud. Brug dampniveauknappen til at vælge, hvilket dampniveau du vil bruge. Dampniveaulampen blinker blåt, når maskinen tændes og lyser helt blå, når moppen er klar til at damprense.

Mine gulve er stribede, efter jeg har brugt min PowerFresh® dampmoppe.

Hvis du lader maskinen blive stående et sekund eller to for længe, kan den efterlade en mælkeagtig plet eller stribe på voksbehandlede gulve. Dette kan fjernes med eddike og vand.
1) Sørg altid for at feje eller støvsuge gulvet grundigt, inden du bruger din moppe. Det er nødvendigt for at fjerne eventuelt løst snavs.

2) Kontroller, hvilken type gulv du har. PowerFresh® dampmoppen er velegnet til fliser, vinyl, linoleum, marmor, sten og forseglede trægulve. Din moppe må ikke bruges på ikke-forseglede trægulve.

3) Har du nogensinde hældt andet end vand i vandbeholderen? Vand er det eneste, der må komme i vandbeholderen. Alt andet, såsom eddike, kan forårsage striber, men det kan også permanent skade din moppe.

4) Hvis du aldrig har hældt andet end vand i beholderen, kan du prøve at fjerne striberne med et fugtigt håndklæde.

5) Kig nu på mikorfiberpuden. Hvis der er en underlig substans på den, kommer den højst sandsynligt fra gulvet.

6) Hvis du kan fjerne striberne med håndklædet, eller hvis der er en underlig substans på mikrofiberpuden, forårsages striberne sandsynligvis af bonevoks eller voks. Hvis du bruger din moppe på voksede gulve, kan glansen mindskes.

7) Kontroller plejeinstruktionerne fra din gulvproducent, hvis du ikke vokser eller polerer dine gulve.

8) Vask puderne med et mildt vaskemiddel i din vaskemaskine, hvis du kan fjerne striberne. Tilsæt ikke skyllemiddel eller blegemiddel.

Min PowerFresh® dampmoppe er varm at røre ved

Vær forsigtig! Din moppe bliver varm at røre ved, når du har brugt den et par minutter, især den nederste del og andre nedre dele (håndtaget bliver ikke for varmt). Der er en advarselstavle bag på moppen som påmindelse.

Min PowerFresh® dampmoppe er utæt. Hvad skal jeg gøre?

1) Kontroller først vandbeholderen, og sørg for, at den er skubbet sikkert på plads på moppen.

2) Kig derefter på dækslet, og sørg for, at det ikke er revnet.

3) Kontrollér, at gummipakningen på spidsen af dækslet stadig er fastgjort på dækslet. Bruger du andet end vand i beholderen? Eddike medfører deformitet af pakningen. Andre opløsningsmidler kan medføre, at pakningen og/eller andre dele af maskinen nedbrydes. Sørg for, at du kun hælder vand i beholderen. Brug ikke eddike eller andre opløsningsmidler i beholderen.

4) Kontroller, at x-ventilen (placeret i dækslets åbning) fungerer korrekt. Skub op på ventilen over håndvasken for at sikre, at vandet frigives fra beholderen. Hvis der er et problem, skal dækselkonstruktionen udskiftes.

Dampskud

Den røde lampe vil ikke slukke. Hvordan kan jeg slukke den, så jeg kan bruge min maskine?

Lampen slukker, når maskinen er klar til at sprøjte damp. Det kan tage et par minutter. Træk maskinens stik ud, og vent (ca. 5 minutter), før maskinen sprøjter. Kontroller, om der er vand i beholderen. Du kan hælde vand i, når maskinen er kold.

Hvorfor varmer min maskine ikke op?

Vent, indtil den røde lampe slukker. Når lyset slukker, er maskinen klar til brug. Det kan tage et par minutter.

Hvorfor sprøjter min maskine ikke damp?

Sørg for, at der er vand i beholderen, når maskinen er kølet af (ca. 5 minutter). Sørg for, at det røde lys er slukket. Lyset slukker, så snart maskinen er varm nok til at sprøjte damp. Maskinen sprøjter ikke, hvis lampen stadig lyser rød. Kontroller, om dysen er tilstoppet. Tag tilbehøret af maskinen og se, om maskinen kan sprøjte, når tilbehøret ikke er tilsluttet. Hvis enheden sprøjter, når tilbehøret ikke er tilsluttet, skal du rense dampdysen på tilbehøret med enden af en papirclip. Hvis maskinen ikke sprøjter, når tilbehøret ikke er tilsluttet, skal du vente ca. fem minutter på, at maskinen køler af. Rens så dysen med en papirclip.

SpotClean

Hvordan sætter jeg slangeklemmen fast på min SpotClean?

Slangeklemmen klikker på plads på bagsiden af maskinen på den rene beholderside. Den bøjelige slange vikles derefter rundt om enheden og holdes på plads af klemmen.

Hvordan gør jeg mit Deep Reach Tool (dybderensende værktøj) rent?

Du skal blot bruge en flad skruetrækker! Der er en klap inden i røret, som holder det gennemsigtige hylster på plads. For at frigøre det, skal du sætte skruetrækkeren ind i røret i en opadgående vinkel, mens du trækker det klare hylster væk. Se billede:

Rentvandsbeholderen på min SpotClean er utæt. Hvad skal jeg kontrollere?

Kontrollér, om beholderens ventil er utæt. Den sorte, runde ventil på bunden skal bevæge sig frit, når du trykker med fingeren. Hvis den sidder fast eller er skubbet op og dermed får væsken til at lække, skal du prøve at trykke på den, så den kommer ned igen. Sørg derudover for, at der ikke er revner eller huller i beholderen. I alle tilfælde kan du løse problemet ved at udskifte beholderen.

Min SpotClean har ingen strøm. Hvad skal jeg kontrollere?

1. Tag et kig på hele ledningen for at se, om der er skader. Hvis der er skader, skal du, for din egen sikkerheds skyld, holde op med at bruge den og få ledningen udskiftet. Kontakt BISSELL for at få den udskiftet.

2. Prøv et andet stik. Kontroller din afbryder, hvis der stadig ikke er strøm.

3. Din SpotClean har en intern varmebeskytter, der beskytter den mod overophedning. Når varmebeskytteren går i gang, holder sugemotoren op med at arbejde. Hvis det sker, kan du prøve disse trin for at løse problemet:
a. Sluk for renseren, og træk stikket ud.
b Kontrollér enden af slangen og værktøjet for tilstopninger, og fjern om nødvendigt.
c. Kontrollér beskidtvandsbeholderen for blokeringer, og rengør om nødvendigt.
Lad motoren nedkøle med stikket trukket ud i ca. 30 minutter. Varmebeskytteren nulstilles automatisk, og så kan du fortsætte rengøringen. Kontakt BISSELL, hvis varmebeskytteren fortsat aktiveres, når du har fulgt ovenstående tips.

Min SpotClean har intet sug eller meget svagt sug. Hvad skal jeg kontrollere?

1. Sørg for, at beskidtvandsbeholderen ikke er fuld. Du kan tømme beholderen på to forskellige måder: Det runde dæksel på bunden eller den sorte gummiprop i toppen. Hvis den er løs eller ikke er på, er sugning ikke muligt. Kontroller, om sugning er kommet tilbage. Korrekt beholderprop Forkert beholderprop


2. Fjern beskidtvandsbeholderen. Du kan kontrollere suget ved åbningen under beholderen ved at holde din hånd over den. 


Kontakt BISSELL, hvis der ikke er nogen sugning der Hvis der er sugning, skal du trække den sorte pakning ud fra bunden af den tomme beholder, som du fjernede. Kontrollér, om den er forseglet, mangler eller er installeret forkert i beskidtvandsbeholderen. Kontrollér, at pakningen åbner, når den flade ende klemmes åben, og geninstallér den derefter. Den høje side af pakningen skal indsættes i den runde åbning (se billeder herunder). Kontakt BISSELL for at udskifte en manglende eller deform pakning.3. Udskift beskidtvandsbeholderen, og tag fat i slangen. Kontrollér suget ved enden af slangen, uden tilbehøret, ved at suge vand ud af en håndvask eller en kop. Hvis der ikke er sugning for enden af slangen...
• Kontrollér, om der er blokeringer i slangen ved at løfte slangen op over enheden, så vandet kan flyde direkte ned i beskidtvandsbeholderen. Kontakt

BISSELL, hvis det ikke gør det. Hvis der er sugning for enden af slangen...
• Kontrollér, om der er revner i polstringsværktøjet. Udskift om nødvendigt.
• Rens værktøjets sprøjtedyse med en børste og/eller en papirclip.

4. SpotClean er designet til at beskytte sig selv mod overophedning med en intern varmebeskytter, der lukker enheden ned, hvis den overopheder. Når varmebeskytteren går i gang, holder sugemotoren op med at arbejde. Hvis det sker, skal du slukke maskinen og trække stikket ud. Kontroller slange og tilbehør for blokeringer, og fjern dem om nødvendigt. Kontroller beskidtvandsbeholderen i og rundt om plastictårnet i midten. Vent tredive (30) minutter. Varmebeskytteren nulstiller sig selv, og du kan fortsætte med at gøre rent.

Kontakt BISSELL, hvis ingen af disse trin løser dit problem.

Min SpotClean lækker fra beskidtvandsbeholderen. Hvad skal jeg kontrollere?

1. Sørg for, at den sorte pakning er helt på plads. Hvis den ikke er skubbet helt ind i beskidtvandsbeholderen, medfører det lækage fra beholderen. Pakningen kan kun komme ind på én måde.

2. Sørg for, at der ikke sidder snavs fast i den sorte beholder. Hvis der er snavs i sprækkerne, kan pakningen ikke komme helt ned i beskidtvandsbeholderen, og det kan medføre, at den lækker. Se billeder herunder.3. Sørg for, at separatordelen i beskidtvandsbeholderen sidder korrekt. Pilen på separatordelen skal være på linje med låsesymbolet på beskidtvandsbeholderen. Hvis den ikke er låst på plads, lækker beskidtvandsbeholderen, eller det vil lække fra bunden af maskinen. Se billede herunder:

Min SpotClean lækker fra bunden. Hvad skal jeg kontrollere?

• Bekræft, hvor lækagen kommer fra. Læs vores ofte stillede spørgsmål om lækage fra rentvandsbeholderen, hvis din maskine lækker fra bunden af rentvandsbeholderen.
• Sørg for, at separatordelen i beskidtvandsbeholderen sidder korrekt. Pilen på separatordelen skal være på linje med låsesymbolet på beskidtvandsbeholderen. Hvis den ikke er låst på plads, lækker beskidtvandsbeholderen, eller det vil lække fra bunden af maskinen. Se billede:• Fjern rentvandsbeholderen, fyld den med vand, og se, om den er meget utæt (mens den er fjernet fra maskinen).
o Hvis JA, henviser vil til vores ofte stillede spørgsmål om ”utæt rentvandsbeholder” for yderligere assistance, hvis rentvandsbeholderen er utæt.
o Hvis NEJ, rentvandsbeholderen er IKKE utæt, kan du prøve disse trin:
   o Fjern beskidtvandsbeholderen, og se, om der er vand i det modtagende område. Hvis der er vand i det modtagende område, skal du sørge for, at den sorte pakning ikke mangler i beskidtvandsbeholderen eller er indsat forkert (den høje side af pakningen skal indsættes i åbningen på den ydre, runde side af beholderen). Sørg for, at pakningen er åben ved at tage den ud og klemme den høje klap. Dermed tvinges enden til at åbne. Se billeder herunder.


Pakning i beholder (korrekt)


Pakning mangler (forkert)

o Kontroller, at flyderen i beskidtvandsbeholderen fungerer korrekt. Tøm beskidtvandsbeholderen, og vend den gentagne gange. Flyderen bør nemt glide frem og tilbage. Hvis flyderen sidder fast i den åbne position, kan vandet komme ind i maskinens hus. Det kan være nødvendigt at udskifte flyderdelen.
o Kontakt BISSELL, hvis der IKKE er noget vand i det modtagende område.
o Kontakt BISSELL, hvis lækagen faktisk kommer fra bunden af maskinen (og trin 2 ikke er problemet).

Min SpotClean sprøjter ikke. Hvad skal jeg kontrollere?

1. Når du har fyldt rentvandsbeholderen med vand og væske, skal du skylle det sorte dæksel på bunden og anbringe beholderen på din SpotClean. SpotClean-rentvandsbeholderen har fordybninger i bunden for at hjælpe med at anbringe den korrekt. Tryk den godt ned for at sikre, at den er på plads, og kontrollér, om der er mellemrum mellem beholderen og maskinens nederste del.Kontrollér, når værktøjet er fjernet, om staven sprøjter, når du trykker på udløseren.a) Hvis staven ikke sprøjter, kan du prøve at rense sprøjtedysen med en udfoldet papirclip.3) Sørg for, at der er væske/vand i rentvandsbeholderen. Du kan, over en håndvask, skubbe til den lille, sorte ventil på bunden af beholderen for at se, om der kommer vand gennem den.
• Hvis der ikke kommer vand gennem ventilen, skal beholderen måske udskiftes.
• Hvis der kommer vand gennem ventilen, har maskinen måske mistet sin ladning. Løft forsigtigt rentvandsbeholderen, mens du holder sprøjteknappen nede, eller pres forsigtigt på rentvandsbeholderen, mens du holder sprøjteknappen nede.

4) Hvis staven ikke sprøjter, når tilbehøret er fjernet, skal tilbehøret måske renses. Du kan rense tilbehørets sprøjtedyse med en børste eller en papirclip. Kontroller også, om der er revner i tilbehøret. Virkede det?

Hvis ikke...
• Sug flere tanke fyldt med varmt, rent vand op i beskidtvandsbeholderen. Dette fjerner blokeringer fra opløsningsbåndet inden i den bøjelige slange. Prøv at sprøjte igen, når det er gjort.
• Kontakt BISSELL, hvis du stadig ikke kan sprøjte.

Hvad betyder Heatwave Technology®?

Heatwave Technology® leverer en konstant varmekilde, der hjælper med at opretholde vandets temperatur under hele tæpperenseprocessen.

Hvilken temperatur skal vandet, som jeg hælder i rentvandsbeholderen, have?

Hæld ikke kogende vand eller vand, der er opvarmet i en mikrobølgeovn, i beholderen. Vand op til 60 grader celsius, og ikke højere, kan hældes i beholderen.

Multireach

Kan min MultiReach™ stangstøvsuger være tilsluttet hele tiden?

Ja, alle MultiReach™ stangstøvsugere stopper med at oplade, når de er fuldt opladet. 12V-modellerne bør dog kun oplades, når de løber helt tør for strøm. 18 V- og 15,2 V-modellerne kan opbevares på opladeren hele tiden.

Min MultiReach™ har ingen eller svag sugeevne. Hvad skal jeg kontrollere?

• Modellerne 1311, 1312 har sugekontrol på håndtaget. Sørg for, at du bruger den rette sugeindstilling til den type rengøring, du foretager dig. Sugningen kan kontrolleres ved at trykke på ”+/-”-knappen på håndtaget. Du hører en ændring i motoren – højere for kraftigere sugestyrke, svagere for mindre sugestyrke.

• På 1311-modellerne og 1312-serien har støvsugeren EdgeReach™ teknologi. Hvis maskinen ikke suger ordentligt, skal du sørge for, at EdgeReach er slået fra. Hvis den ikke er slået fra, bliver snavset skubbet rundt foran maskinen, og den suger ikke noget op foran dig. Hvis du dog gerne vil bruge EdgeReach, skal du trykke på ”EdgeReach”-knappen på håndtaget. Det slår EdgeReach-funktionen til, og siderne på foden lyser op, så du kan se, at den er slået til. (Se billeder herunder).1. EdgeReach er slået fra – kanten er oppe
2. EdgeReach er slået til – kanten er nede og blå lamper lyser (på begge sider)

Sørg for, at foden er sat helt ind i selve maskinen, og sørg også for, at håndstøvsugeren er låst helt på plads i selve maskinen. Hvis håndstøvsugeren ikke er låst helt på plads i selve maskinen, starter maskinen ikke.
• Tag håndstøvsugeren af selve maskinen. Tag fat i håndtaget på håndstøvsugeren, og træk lige ud.
• Sørg for, at smudsbeholderen er tom. Tryk på den sorte knap lige under afbryderknappen på håndstøvsugeren. Træk smudskoppen ned, fjern filter og filterskærm, og tøm snavset i skraldespanden. (Se billede herunder):


1. Skub her for at tage smudskoppen af håndstøvsugeren.
2. Træk væk for at adskille smudskoppen fra håndstøvsugeren.

• Sørg for, at smudskoppen er korrekt fastgjort til håndstøvsugeren. Den skal klikke ordentligt på plads, og der skal ikke være noget mellemrum mellem smudskoppen og batteripakken.


• Tag håndstøvsugeren af selve maskinen. Fjern smudsbeholderen fra håndstøvsugeren, og tænd for enheden for at kontrollere sugningen ved motorens ledninsgrør. (Se billede herunder)

1. Mærk efter sugning her

• Hvis der er sugning ved motorens ledninsgrør, skal du, med håndstøvsugeren fjernet, slukke for strømmen og kontrollere, om der er sugning for enden af dysen.

• Kontroller, om dysen er blokeret, hvis der ikke er nogen sugning. Fjern i så fald tilstopningen, og kontroller sugningen igen.

1. Mærk efter sugning her

• Er smudskoppen fuld? Tøm den, hvis den er fuld. Kontroller filter og filterskærm, hvis den er tom. Er de beskidte? Fjern smudskoppen fra håndstøvsugeren, hvis de er beskidte. Træk filterskærmen, som indeholder filteret fra midten af smudskoppen, ud. Træk det hvide filter ud (du skal åbne filteret fra den låste position, så det er lige til at løfte ud), og vask filterskærmen og filteret med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel. Sørg for, at de er helt tørre, inden du igen anbringer dem i smudskoppen. (Se på billeder herunder, hvordan du fjerner filter fra skærm).

1. Filter og filterskærm er anbragt korrekt i smudskoppen

1. Filter låst fast i filterskærm
2. Filter åbnet og klar til at blive trukket ud til rengøring
3 Filterskærm. Kan vaskes.
4. Filter uden på filterskærm. Kan vaskes.

• Tør indersiden af smudskoppen af, og genmontér filtrene. Saml håndstøvsugeren igen, og placer den på selve maskinen. Kontroller maskinen for sugning. Fortsæt, hvis den stadig ikke suger.

• Fjern fodsamlingen, kontrollér tre steder for blokeringer (se billeder herunder):


1. Kontroller, om der er tilstopninger her i gulvdysen.
2. Kontroller, om der er tilstopninger her (hvor håndstøvsugeren møder maskinen)
3. Kontroller, om der er tilstopninger her (hvor foden tilsluttes maskinen)

• Er fodsamlingen låst på plads? Du skal høre den ”klikke” på plads, når den er installeret korrekt på maskinen.
• Er maskinen fuldt opladet? Hvis ikke, klik
på ofte stillede spørgsmål for ”ingen strøm” for at få vejledning i opladning.
• Kontakt BISSELL, hvis maskinen stadig ikke suger eller kun suger en smule, efter du har gennemført fejlfindingen.

Min MULTIREACH ™ har ingen strøm. Hvad skal jeg kontrollere?

• Er batteriet fuldt opladet? Hvis ikke, skal du sørge for, at maskinen er sat på positionen ”OFF”, inden du oplader den, og at opladeren er tilsluttet en fungerende stikkontakt.
• 1311- og 1312-serien har brug for at oplade i 4 timer første gang, den skal bruges, og op til 4 timers genopladning afhængigt af mængden af brug.

• 1313-serien har brug for oplade i otte timer første gang, den skal bruges, og otte timers opladning er nødvendig, for at batteriet kan komme op på fuld kapacitet igen. 

• Sørg for, at du kun bruger den oplader, der fulgte med din MultiReach, og at opladeren er korrekt tilsluttet opladerbasen, hvis enheden har sådan en.
• Er strømkablet tilsluttet stikkontakten?
o Hvis ja, kontroller, om der er sprunget en sikring eller en afbryder.
o Kontroller, om opladeren er tilsluttet opladerbasen korrekt.
o Kontroller, om opladeren er varm. o Hvis opladeren ikke bliver varm i løbet af opladningsprocessen (se diagrammer ovenfor), skal opladeren måske udskiftes. Bemærk: Den bliver ikke varm, hvis maskinen allerede er næsten eller fuldt opladet.
• Kontakt BISSELL, hvis der stadig ikke er noget strøm, efter du prøvet alle disse fejlfindingstrin.

Min MULTIREACH ™ blæser støv overalt. Hvad skal jeg kontrollere?

• Er smudsbeholderen fuld? o Hvis smudsbeholderen er fuld, skal du tømme den. o Hvis den er tom, skal du kontrollere, at filteret og filterskærmen ikke mangler og sørge for, at de er installeret korrekt i smudskoppen (filteret låses fast inden i filterskærmen) (se billeder herunder)1. Filter og filterskærm er anbragt korrekt i smudskoppen1. Filter låst fast i filterskærm
2. Filter åbnet og klar til at blive trukket ud til rengøring
3. Filterskærm Kan vaskes.
4. Filter uden på filterskærm. Kan vaskes.

• Mangler et af filtrene? Hvis det er tilfældet, skal de bestilles. Brug ikke maskinen uden filteret og filterskærmen. Det kan beskadige motoren og ugyldiggøre garantien.

• Er filteret og filterskærmen beskidte? o Hvis det er tilfældet, skal du fjerne smudskoppen fra håndstøvsugeren. Træk filterskærmen, som indeholder filteret fra midten af smudskoppen, ud. Træk det hvide filter ud (du skal åbne filteret fra den låste position, så det er lige til at løfte ud), og vask filterskærmen og filteret med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel. Sørg for, at de er helt tørre, og at smudskoppen er tørret af, inden du anbringer filtrene i den. (Se på billeder herunder, hvordan du fjerner filter fra skærm).1. Filter og filterskærm er anbragt korrekt i smudskoppen1. Filter låst fast i filterskærm
2. Filter åbnet og klar til at blive trukket ud til rengøring
3 Filterskærm. Kan vaskes. 4. Filter uden på filterskærm. Kan vaskes.

• Tør indersiden af smudskoppen af, inden du anbringer filtrene der igen, så filtrene forsvarligt kan forsegle.

• Er smudsbeholderen forsvarligt låst? o Fjern smudsbeholderen, og anbring den igen, hvis den ikke lukker forsvarligt. Du skal høre den ”klikke” på plads på selve håndstøvsugeren. o Kontakt BISSELL, hvis enheden stadig blæser støv.

Børsten på min MULTIREACH ™ drejer ikke. Hvad skal jeg kontrollere?

• Sørg for, at børsteknappen er tændt. Hvis ikke den er det, drejer børsten ikke. Bemærk: Børstekontakten slukker, hver gang maskinen slukkes.
• Kontroller, om der er tilstopninger i børstevalsen.
   o Hvis der er tilstopninger...
       Denne enhed har en funktion, som afbryder børstevalsen. Hvis store stykker snavs sætter sig fast i børstevalsen, slukker den.
       Hvis det sker, skal du slukke maskinen og fjerne tilstopningen.
       Vent ca. 15 minutter på, at motoren køler ned, inden du tænder for maskinen igen. Når den tid er gået, fungerer børsten igen.
   o Hvis der ikke er tegn på tilstopninger...
       Børstevalsen skal måske renses for snavs. Sluk maskinen, så børsten vender mod dig
       Når du kigger på bunden af maskinen ved foden, på højre side af foden, er der en låsefunktion. Hvis den viser, at den er låst, peger skydeknappen på ”låse”-symbolet. For at åbne skal du flytte pilen ned mod ”åbne”-symbolet. (Se billeder herunder)

1. LÅST
2. ÅBEN

• Løft klappen, og tag børsten ud fra foden, og rens børsten for snavs. (Se billede herunder, når klappen er oppe).
   o Bemærk: Der er ikke nogen drivrem, der skal fjernes og kontrolleres.• Når børstevalsen er fjernet, kan du kontrollere endedækslerne på børstevalsen og fodindkapslingen for eventuelle skader på endedækslerne. Kontrollér og rens også børstevalsen for opbygget snavs, mens den er taget af.
• Sæt børsten på plads igen, og fastgør låsen ved at skubbe låsepilene op mod ”låse”-symbolet. Den firkantede ende passer ind i den firkantede åbning under låsen. Prøv frit at dreje børsten med hånden. Hvis det virker, skal du rejse støvsugeren igen, tænde for strømmen og gennem det gennemsigtige børstevindue kontrollere, om børsten begynder at dreje.
• Hvis børsten ikke drejer, skal du tage foden af igen, fjerne børsten og prøve en anden børste (hvis der følger mere end en med din maskine). Hvis den børste virker, skal den anden børste udskiftes.
• Kontakt BISSELL, hvis børsten stadig ikke drejer, og den anden børste heller ikke virker.

Håndtaget på min MULTIREACH® vil ikke forblive oprejst. Hvordan får jeg det til at forblive oprejst?

Model- og serienummeret sidder bag på stangstøvsugeren.

Hvorfor vælge lithium-ion-batterier (1311-og 1312-serien) i stedet for NiMH-batterier (nikkel-metal-hydrid) (batterierne til 1313-serien) til MULTIREACH ™?

• Sugeevnen bliver ikke svagere
   o 1311-serien kan køre i ca. 40 minutter med almindelig sugning og ca. 28 minutter, hvis maksimal sugning bruges.
   o 1312-serien kan køre i ca. 30 minutter med almindelig sugning og ca. 20 minutter, hvis maksimal sugning bruges.
   o 1313-serien kan køre i ca. 15 minutter (der er ingen sugeindstillinger på denne maskine)
• Lettere/mere kompakt
   o Et NiMH-batteri har samme vægt og størrelse som et litium-ion-batteri.
• Kan opbevares længe
   o NiMH-batterier kan miste 1-5 % af deres ladning hver dag. Litium-ion-batterier plejer at bevare deres energi selv efter måneders opbevaring. • Lav vedligeholdelse/ingen batteri-”hukommelse” (hukommelseseffekt)